Archive for the ‘ Pochodzenie grupy krwi AB ’ Category

 

Pochodzenie grupy krwi AB

Read full article | No Comments

Gen grup AB ma najkrótszą historię, bowiem pierwsi ludzie z grupą AB pojawili się w okresie wielkiej wędrówki ludów, czyli czasu, w którym doszło do upadku cywilizacji starożytnej. Do upadku Rzymu w V w. przyczyniły się ludy koczownicze z Dalekiego Wschodu, głównie Hunowie. Ich sposób prowadzenia walk oraz odmienna technika, nieznana do tej pory w […]